Aarhus Havn Case Cover
IT INFRASTRUKTUR

Drift af kritisk it-infrastruktur hos Aarhus Havn

JCD hjælper, supporterer og varetager en lang række spændende it-opgaver for Aarhus Havn - Danmarks største erhvervshavn.

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn i forhold til container og fast bulk.

Havnen er en central og kritisk del af national og international infrastruktur. Det betyder, at vi har en kritisk infrastruktur, hvor it har en rigtig stor rolle. Stabil it-drift er en vigtig del for Aarhus Havns daglige drift, og det er her, JCD kommer ind i billedet - de drifter, vedligeholder og udvikler havnens it-infrastruktur.

JCDs specialister agerer min forlængede arm. Det betyder, jeg kan sparre med dem om havnens fremtidige behov, ønsker og it-ambitioner.

Vores samarbejde med JCD er med til at sikre havnens drift.
Lars-Michael Andreasen Head of Customer Coordination hos Aarhus Havn

JCD drifter, vedligeholder og udvikler Aarhus Havns IT Infrastruktur

Om Aarhus Havn

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn inden for containere og fast bulk.

Havnen håndterer årligt en stor mængde fast bulk, der blandt andet dækker over korn og foderstoffer til landbruget. Derudover er Aarhus Havn årligt knudepunkt for omkring 720.000 containere og godt 1,4 mio. personbiler, der sejler med Molslinjen mellem Jylland og Sjælland.

Aarhus Havn er et centralt sted for store mængder af de varer, der kommer til og fra Danmark med skib, hvilket gør havnen til en central og kritisk del af national og international infrastruktur. Det betyder også, at logistik og it-infrastruktur er to væsentlige nøgleord for havnens daglige drift.

JCD drifter, vedligeholder, rådgiver og udvikler Aarhus Havns komplette IT Infrastruktur - lige fra daglige supportopgaver til aktiv deltagelse og sparring omkring havnens it-strategi.

Konstant fokus på it-sikkerhed

Aarhus Havn er et væsentlig knudepunkt for dansk container- og skibstrafik, hvilket giver et naturligt behov for høj grad af sikkerhed og ikke mindst it-sikkerhed.

Samarbejdet med JCD omfatter løbende drift, kortlægning af havnens it-sikkerhed, dialog og sparring om, hvilke forbedringer der kan og bør foretages i forhold til it-sikkerheden. Sparringen er alt fra indkøb og udskiftning af centralt netværksudstyr til løbende rådgivning og sparring om omstrukturering af havnens setup, interne processer og eksterne aftaler.

Fra daglige it-spørgsmål til it-management

JCDs specialister er fysisk til stede hos Aarhus Havn flere gange om ugen for at skabe de bedste rammer for samarbejdet ud fra tanken om, at det er nemmere at kontakte specialister, du kender og kan sætte ansigt på.

JCD hjælper blandt andet med daglige spørgsmål og udfordringer, som havnen og havnens personale måtte have. Det kan være lige fra support og tekniske spørgsmål til opsætning og løbende udskiftning af it-udstyr på havnens mere end 280 hektar store område.

Samarbejdet mellem JCD og Aarhus Havn omfatter også en It-manager, der agerer sparringspartner for Aarhus Havns ledelse. Aarhus Havns it-infrastruktur skal nemlig matche ledelsens strategier og mål.

It-manageren fra JCD er ugentligt fysisk hos havnen og har derfor indgående kendskab til havnens it-infrastruktur, drift og ikke mindst ønskerne til fremtiden. Desuden er It-manageren en forlænget arm i forhold til rådgivning om it-driften og it-sikkerheden på havnen, og de forbedringer og it-muligheder der er for at optimere den komplekse it-infrastruktur.

Det, It-manageren kortlægger, fremlægges løbende for Aarhus Havns ledelse, der på et oplyst grundlag kan træffe beslutninger om, hvilke systemer og udstyr der bør opdateres og udskiftes. Det har for eksempel medført, at havnen har fået opgraderet deres firewalls og netværksudstyr, der i dag er noget af det bedste udstyr, der fås på markedet.

Nem og sikker klientstyring med Microsoft Endpoint Manager

JCD har implementeret Microsoft Endpoint Manager med Microsoft Intune hos Aarhus Havn, der sikrer komplet enhedsstyring.

Med Microsoft Endpoint Manager administrerer og konfigurerer JCD Aarhus Havns enheder gennem Microsoft Intune. Det giver en række fordele og bedre mulighed for at styre, hvilke politikker, programmer og software de enkelte enheder og medarbejdere må og kan bruge. Det sikrer også et sikkert og ensartet landskab for virksomhedens enheder.

Endpoint Manager giver mulighed for at styre, oprette, konfigurere og opdatere de enkelte enheders programmer, opsætning og data. Dermed er havnens enheder og programmer altid opdateret med seneste sikkerhedsopdateringer.

Microsoft Endpoint Manager giver også mulighed for, at en enhed hurtig kan opstartes med de rigtige programmer og politikker, når en ny medarbejdere tiltræder. Endpoint Manager er ideelt, når data skal slettes på en computer - for eksempel ved opsigelse eller bortkomst.

Service Level Agreement (SLA) sikrer effektiv drift af kritisk infrastruktur

Aarhus Havns del af kritisk national og international infrastruktur giver en lang række krav og ønsker til it-driften og oppetiden på havnens udstyr og enheder - lige fra de enkelte terminaler til netværk, it-sikkerhed og hardware og systemer; der alle udfører en vigtig del af havnens samlede it-landskab, og som dermed sikrer en kontinuerlig drift af havnens aktiviteter.

For at sikre den nødvendige tilgængelighed, høje oppetid og stabile drift - inkluderer samarbejdet mellem Aarhus Havn og JCD en Service Level Agreement, der sikrer Aarhus Havn, at der døgnet rundt - året rundt er en specialist fra JCD til rådighed. Det betyder, at hvis Aarhus Havns kritiske drift rammes af nedbrud, opstartes supporten med det samme - enten hos havnen eller remote.

Et opkald væk med Single Point Of Contact (SPOC)

Aarhus Havn har en aftale om Single Point Of Contact, forkortet SPOC. Det betyder, at Aarhus Havns medarbejdere har et telefonnummer og en e-mail, de skal kontakte for at få hjælp.

SPOC-aftalen sikrer hurtigere adgang til den rette specialist, der kender havnen, dens personale, it-setup og ikke mindst kender det udstyr, medarbejderen sidder med.

Aftalen omfatter alt fra Outlook-problemer, systemfejl til nedbrud af hardware - selv den hardware og software som JCD ikke har leveret. For skulle havnen opleve nedbrud på systemer eller løsninger JCD ikke har leveret, overtager JCDs teknikere alligevel kommunikationen og koordineringen med leverandøren - og er dermed det tekniske bindeled mellem leverandøren og Aarhus Havns personale. JCD agerer dermed it-afdeling for Aarhus Havn, og sikrer, at der er fremdrift på fejlretningen på et nedbrud, og at havnen dermed hurtigt er oppe at køre igen.


Aarhus Havn har et fast hold af specialister fra JCD, der kender havnen og dens personale og dermed de bedste forudsætninger for at hjælpe med alt fra daglig support til it-management, der hjælper med den faglig sparring på havnens fremtidige it-infrastruktur.

 

Vil du høre mere om de løsninger, vi har leveret?

Skriv dig op formularen og bliv kontaktet af JCDs specialister hurtigst muligt for en gennemgang af dine muligheder.

Bliv kontaktet af JCDs specialister

For at vi kan kontakte dig, er vi nødt til at gemme og behandle dine oplysninger. Du kan altid bede om indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig, ligesom du kan bede om at få dem slettet. Læs vores privatlivspolitik.