DBRAND Case Cover
WEBUDVIKLING

Website med medlemsdatabase til DBRAND

JCD A/S har opbygget et solidt og informativt website, en overskuelig og sikker medlemsdatabase og et system til opkrævning af kontingent for at lette LFDBs daglige arbejde.

Vi har gennem flere år samarbejdet med JCD. Vi er en fagforening for deltidsansatte brandfolk og har med stor hjælp fra JCD fået opbygget en solid og informativ hjemmeside, hvor vi servicerer vores medlemmer med nyheder og dokumenter til brug i dagligdagen.

Samtidig har vi fået opbygget en overskuelig og sikker medlemsdatabase og et kontingentopkrævningssystem, som letter vores daglige arbejde.

Jeg er den daglige “bestyrer” af hjemmesiden og databasen og får altid hurtig og effektiv hjælp, når jeg får rodet mig ud i noget, jeg ikke selv kan håndtere. Der tages altid hensyn til, at vi løser opgaven i vores fritid, og dermed ikke er fuldtidsansatte med egen stab af it-support.
Charlotte O. Schmidt Næstformand, Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation

Om DBRAND

DBRAND - Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation blev stiftet i 1983 og yder faglig hjælp til medlemmer på alle brandstationer i Danmark. Det kan fx være i forhold til overenskomst- og a-kassespørgsmål, arbejdsskadesager eller uddannelse.

Derudover arrangerer de kurser og deltager i møder på brandstationerne i Danmark. Organisationen drives af frivillige.

I mere end 8 år har DBRAND været på en digitaliseringsrejse sammen med JCD, som har digitaliseret DBRANDs administration af medlemmer.

DBRAND er gået fra at håndtere det meste manuelt ved fx at sende fysiske breve til brandstationerne og medlemmerne til at administrere det hele via deres Umbraco website.

DBRANDs Umbraco løsning frigør tid fra tunge og manuelle processer, der nu er automatiseret. Tidligere tog det fx flere dage at sende kontingentopkrævninger til organisationens medlemmer med brevpost– i dag kræver det to klik. Det betyder også, at alle potentielle fejlled er fjernet.

 

Besøg DBRANDs website

 

Intranet - Medlemsadministration via Umbraco website

DBRANDs digitaliseringsrejse startede med et nyt website. Ønsket var, at de kunne administrere medlemmer på en let og overskuelig måde i et brugervenligt intranet. Sidenhen er løsningen udbygget yderligere, og i dag har DBRAND et intranet i deres website.

DBRANDs ønske udsprang bl.a. af deres udfordring med at opkræve kontingenter fra medlemmer, idet adviseringen foregik via brevpost. Derfor udviklede JCD et intranet og website i én løsning, så de fik komplet overblik over deres medlemsdatabase, kunne administrere alle medlemmer; oprette nye, slette og opkræve kontingenter. Der er også lavet en formular, hvor den ansvarlige på stationen kan taste oplysninger om brandfolkene.

Det hele sker i Umbraco.

Når kontingenter skal opkræves, sendes der nu en varsling til hver enkelt brandstation i Danmark, som skal opkræve betaling fra sine medlemmer. I den forbindelse har JCD udviklet, at den ansvarlige på hver enkelt station kan indtaste oplysninger på medlemmer og opkræve kontingenter på dén station.

Løsningen frigiver tid, da tidligere manuelle - og tunge processer er automatiseret. Tidligere tog det flere dage at sende varslinger ud om opkrævning af kontingenter, da det blev sendt som brevpost. Nu kan de sende varslinger ud med to klik i Umbraco.

 

Website integreret med eBoks og SKAT

Websitet er integreret med e-Boks og SKAT, hvilket betyder, at DBRAND kan sende elektronisk post direkte til medlemmernes digitale postkasse og dermed tracke og dokumentere, at brevene er sendt og modtaget. Det kunne de ikke tidligere med brevpost. Alle beskeder sendes fra Umbraco.

Med integrationen til SKAT kan DBRAND nemt lave fagforeningskontingent indretninger.

Der er ligeledes lavet flettefelter i Umbraco, så DBRAND kan skrive navnene på modtagerne, selvom de masseudsender beskeder. Det er ideelt, når de fx skal sende medlemsblade til alle medlemmer. Funktionen personliggør beskeder, da modtagerens navn indsættes.

Websitet er udviklet med høj grad af brugervenlighed og selvbetjening. For at kunne give den bedste brugeroplevelse og de bedste forudsætninger for at navigere i medlemsdatabasen, kan DBRAND også filtrere databasen på fx aktive/inaktive medlemmer, station, ansættelse, roller (medlemmer, tillidsmænd, bestyrelse mv.), modtagere og ind- og udmelde medlemmer. Det sikrer brugervenligheden.

 

Rollestyring og integration til Google Maps

Websitet er sat op med rollestyring, så medlemmer kun har adgang til det, de skal have adgang til – fx medlemsblade. Nogle medlemmer har rettigheder til at uploade filer, mens andre kun kan se dem. Desuden er det sat op, så administratorerne på sitet modtager en notifikation, hvis en station ikke har udfyldt oplysninger på en repræsentant.

Når et medlem logger ind i medlemsdatabasen, kan han/hun se de brandfolk, der er tilknyttet den givne station, hvilket giver hurtigt overblik.

Derudover er der integration til Google Maps, som viser alle brandstationer i Danmark – både kommunale og Falck.

 

Sikkerhed: Login med MITID og overholdelse af GDPR

Sikkerhed er selvfølgelig en prioritet.

Der er rollestyring på selve filarkivet i Umbraco, så reglerne for GDPR overholdes. Løsningen opbevarer krypteret data, som ingen kan se, medmindre de skal have adgang til det. Det gør sig fx gældende ved CPR-numre på medlemmer.

Derudover sikrer Umbraco løsningen validering og fejlløsning, da DBRAND ikke længere skal kopiere data manuelt fra mails. Tidligere foregik ind- og udmeldelse via e-mail, og oplysninger blev manuelt gentastet - med store fejlkilder. JCD har udviklet, at det er formularer, der løfter oplysninger ind på deres rette plads i Umbraco, hvorefter Administratoren skal godkende rettelserne. Manuel gentastning er fjernet og dermed også mulige fejlkilder.

I formularerne er der desuden indført validering af CPR-nr., så det bliver tydeligt for Administratoren, om et CPR-nr. muligvis er ugyldigt. Igen fjerner det fejlkilder ved indberetninger til SKAT og ved Digitalpost beskeder.

 

DBRAND har gennemgået en succesfuld digitaliseringsrejse, som gør hverdagen for de administrative frivillige meget nemmere.

 

Vil du høre mere om de løsninger, vi har leveret?

Skriv dig op formularen og bliv kontaktet af JCDs specialister hurtigst muligt for en gennemgang af dine muligheder.

Bliv kontaktet af JCDs specialister

For at vi kan kontakte dig, er vi nødt til at gemme og behandle dine oplysninger. Du kan altid bede om indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig, ligesom du kan bede om at få dem slettet. Læs vores privatlivspolitik.