It Ordbog Term Hero
It-ordbog

Disaster Recovery Plan

En Disaster Recovery Plan, ofte forkortet DR eller DRP, kan på dansk oversættes til en katastrofeplan.

Hvad er en Disaster Recovery Plan?

Disaster Recovery Plan også forkortet DR eller DRP, er en dokumentation og gennemgang af hvilke handlinger, processer, systemer, maskiner og øvrige nødvendige tiltag der skal til, for at en virksomhed kan genoprette og genoptage arbejdet under ikke planlagte nedbrud og hændelser – såsom hackerangreb, strømafbrydelse og lignende.

En Disaster Recovery Plan, er dermed en væsentlig del af en virksomheds forretningskontinuitetsplan – også forkortet DCP.

 

Hvad er fordelene ved en Disaster Recovery Plan?

En effektiv Disaster Recovery Plan er med til at afdække og minimere risikoen for uplanlagte hændelser – og beskriver hvilke handlinger der er nødvendige, hvis der skulle opstå hændelser, som virksomheden ikke havde planlagt.

En Disaster Recovery Plan er dermed dels med til at afdække og minimere risiko, samt at beskrive hvilke handlinger der skal gøres for at en drift kan opretholdes midlertidigt – og naturligvis også hvordan virksomheden kommer tilbage til den ordinære drift. 

Den klare fordel ved at have en Disaster Recovery Plan er dermed, at virksomheden ved hvilke handlinger der skal foretages for at virksomheden kan fortsætte sin ordinære drift og produktion – og at en eventuel nedetid minimeres under eksempelvis strømafbrydelse, angreb, nedbrud eller lignende.

Lad os hjælpe dig med din Disaster Recovery Plan

Hos JCD har vi over 30 års erfaring med implementeringen af komplekse it-løsninger for alle størrelser og typer af virksomheder.

Lad os hjælpe dig med din Disaster Plan – og få afdækket dit behov.

Læs om vores Disaster Recovery Plan
Dokumenter Digitalisering

Hvordan laves en Disaster Recovery Plan?

En veludført DRP, indeholder langt mere end blot at skrive et dokument omkring hvilke handlinger der bør og skal udføres under et nedbrud.

Inden Disaster Recovery Planen nedfældes, bør der laves en grundig risikoanalyse af virksomhedens forretningsområder, systemer, processer, applikationslandskab og it-miljø, for at få afdækket hvor planen bør fokusere, og i hvilken prioriteret rækkefølge de enkelte områder skal og bør afdækkes under et eventuelt nedbrud.

Dernæst bør din Disaster Recovery Plan ligeledes få belyst hvilke indsatsområder der bør fokuseres på, samt at få afdækket sårbarheden i et worst-case scenarie der er på spil for virksomheden og dens overordnede it-miljø.