AKV Case Cover
IT INFRASTRUKTUR MODERN WORKPLACE

Microsoft Power Apps til produktionsvirksomheden AKV Langholt

Manuelle, tunge og papirbårne arbejdsgange er fjernet hos AKV Langholt.

AKV fik en løsning til at afhjælpe manuelle, tunge og papirbårne arbejdsgange. Den ugentlige måleraflæsning i produktionen; en proces der udover at være papirbåren, også var en aflæsning, der affødte opgaver i organisationen - uden det skabte den ønskede merværdi.

Om AKV Langholt

AKV Langholt er én af fire danske producenter af primært kartoffelstivelse.

AKV Langholt producerer kartoffelstivelse baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens andelshavere.

Det sker i en energitung proces, hvor der bruges både el og naturgas fordelt på 58 forskellige energimålere.

It-udfordring: Manuelle arbejdsgange

AKV manglede en løsning til at afhjælpe flere manuelle, tunge og papirbårne arbejdsgange. Den ugentlige måleraflæsning i produktionen; en proces der udover at være papirbåren, også var en aflæsning, der affødte opgaver for flere medarbejdere i organisationen - uden det skabte den ønskede merværdi.

Ugentlig vil én eller flere medarbejdere ved AKV være involveret i aflæsningen af 58 målere placeret rundt omkring i produktionen. Én medarbejder aflæste manuelt en måler og noterede forbrug på en papirskabelon, der efter aflevering skulle aflæses og indskrives i Excel ark.

Processen var til stor frustration og ofte forbundet med yderligere arbejde ved fejl-aflæsning af måler eller indtastningen af måleraflæsningen.

Løsning med Power Apps og SharePoint-lister:

Både AKV og JCD A/S stræbte efter et løsningsdesign, der skulle overholde tre vigtige kriterier:

1) Tast data én gang.

2) Udnyttelse af standard-funktionalitet

3) Ingen drift og vedligeholdelse ift. integration mellem de forskellige komponenter/platforme.

JCD har udnyttet SharePoint-lister som database. Da de lever op til alle tre ovenstående kriterier. Samtidigt mindede arbejdsmetode og den løbende udvidelse om den metode, man arbejdede med i Excel. Gevinsten var øget ibrugtagelse og adoption fra medarbejderne.

I dag bruger medarbejderne Power Apps til at foretager aflæsninger af målerne.
Fra app’en scannes en QR-kode, der sikrer, at de står ved den rigtige måler. Herefter tages der et helt simpelt billede af måleren, tallet noteres ind og opgaven er færdig.
Skulle der være fejl indtastningen (med validering af aflæsning for same periode sidste år) vil medarbejderen nu kunne bruge billedet som ekstra validering af korrekt indtastning.


Når målingen er foretaget, kan denne aflæses på SharePoint-listen, så der ikke længere er flaskehalse ved indtastning af aflæst data. Med andre ord – AKV taster kun data én gang!

www.akv.dk

Vil du høre mere om de løsninger, vi har leveret?

Skriv dig op formularen og bliv kontaktet af JCDs specialister hurtigst muligt for en gennemgang af dine muligheder.

Bliv kontaktet af JCDs specialister

For at vi kan kontakte dig, er vi nødt til at gemme og behandle dine oplysninger. Du kan altid bede om indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig, ligesom du kan bede om at få dem slettet. Læs vores privatlivspolitik.