Færdigudviklede løsninger - klar til at implementere

Boxz illustration

BOX'Z-produkterne er JCDs betegnelse for en række løsninger vi igennem de seneste 25 år har udviklet og implementeret for kunder i mange forskellige brancher og størrelser.

BOX'Z-produkterne sælges i dag, som færdige og køreklare moduler. På den måde sparer både nye og eksisterende kunder en hel del tilretningsomkostninger.

 

Ud over løsningerne i dette katalog, har vi i kraft af vores store kundedatabase og ikke mindst mange år i branchen, altid mange andre løsninger i skufferne. 

Løsninger som enten kan opgraderes eller konceptmæssigt bruges som platforme eller idégrundlag for en anden super-løsning.
Spørg os...