Randers Spildevand A/S

Randers Spildevand var tidligere en del af Randers Kommune. Virksomheden består i dag af ca. 50 medarbejdere.

Løsningen hos Randers Spildevand er bygget op omkring flere fysiske servere, der håndterer den daglige drift.

It-ansvarlig, Michael Kristensen har stort kendskab til it-infrastruktur, og bruger JCD, når tingene bliver meget komplicerede, og når han har behov for specialist-kompetencer.

JCD rådgiver Randers Spildevand i køb af Microsoft licenser. På den måde sikres de altid den mest optimale licens-løsning.

Desuden har JCD assisteret med analyse og beregning af den bedst mulige serverløsning. Spørgsmålet var, om det optimale ville være en Cloud-løsning. Af både administrative og økonomiske grunde blev resultatet, at Randers Spildevand er bedst rustet med egen Exchange server i huset.

 

Løsningen til Randers Spildevand indeholder
blandt andet følgende produkter:

Microsoft licensaftale på OVS (Open Value Subscription)
Serviceaftale på IBM produkter.
Barracuda antispam
Symantec antivirus

 

Et udsnit af vores kunder