Brüel Systems A/S

Brüel Systems A/S i Hjørring er en nyopstartet virksomhed, som på kort tid har vækstet kraftigt i både omsætning og i antallet af medarbejdere.
Brüel producerer og leverer vaskeanlæg til industrien. Virksomheden tæller i dag ca. 45 medarbejdere.

Brüel valgte JCD som it-samarbejdspartner for at få en lokal leverandør - med de rette it-kompetencer.

JCD assisterer Brüel med den generelle it-drift af hardware, software og konsulentbistand. Senest har en konsolidering og optimering af Brüels
it-miljø forbedret produktiviteten og givet en væsentlig større it-driftssikkerhed.

Et udsnit af vores kunder