AET

Aalborg Energie Technik a/s (AET) er en ingeniørvirksomhed, der leverer, ombygger og yder service på komplette biomassefyrede kraftværksanlæg til el-sektoren.

AET har mange udenlandske kunder og underleverandører, og dermed også en hel del udenlands-betalinger.

Tidligere blev alle betalinger håndteret manuelt - både i Navision 5.0 og i netbank. Det er en tidskrævende og omfattende opgave.

Med Continia Payment Management sker betalinger nu via overførsler af betalingsfiler fra Navision til netbank. Løsningen reducerer tidsforbruget væsentligt, og har samtidigt frigjort administrative ressourcer.

Alt i alt større kundetilfredshed, der både giver en tidsmæssig og en økonomisk gevinst.

Et udsnit af vores kunder