Hvad er JCDs CSR-strategi?

Troværdighed, ærlighed og gennemsigtighed skal være nøgleord i en god CSR-strategi.
Det forsøger vi altid at skabe - også her.


Tilbage i 2013 stiftede vi - sammen med ligestillede erhvervsledere - foreningen Gestus.
Med Gestus arbejder vi seriøst med social ansvarlighed for børn af trange kår, i vores lokalområde - Nordjylland.


Det er vores strategi at yde social ansvarlighed i en forening, som støtter lokalt, og som vi selv er med til at definere og styre.

Læs mere om Gestus på www.gestusnord.dk

 

 GESTUS logo

 

Hvad vil vi med Gestus
Foreningens mål er helt enkelt at hjælpe medmennesker i nød, give jule- eller feriehjælp til børn og at hjælpe nordjyske børnefamilier med akut brug for hjælp - af den ene eller anden art. For Gestus er det også et indsatsområde at hjælpe mennesker ud af den situation de står i - hjælpe med med at forbedre den livssituation de er havnet i.

Vi har børnene som hovedfokus, da de sjældent har indflydelse på det liv de lever, eller de omstændigheder der kan gøre livet svært, når man er barn.


Vi har ingen intentioner om at privatisere diverse offentlige ydelser eller konkurrere med andre organisationer, der yder en flot indsats på landsplan, men har tænkt os at gribe sagen anderledes an. For os er det for eksempel vigtigt, at hjælpe mennesker ud af den situation de står i. Vi kalder det hjælp til selvhjælp, og kan bestå af gældsrådgivning, uddannelseshjælp eller juridisk rådgivning.

JCD A/S og resten af bestyrelsen har tænkt os at skyde litervis af hjerteblod i projektet.

Hos JCD A/S er vi stolte af, at være med til at styrke sammenholdet i nordjysk erhverv. Vi går forrest, og opfordrer private nordjyske virksomheder til at stå sammen om social ansvarlighed.

Hvorfor bruger vi tid og ressourcer på CSR?
Det er en dybt forankret værdi for JCD, at bidrage og have overskud til at hjælpe andre.
Vi har gjort det i mange år, men valgte i 2013 at få indflydelse i forhold til, hvad vi støtter, og hvad ressourcerne går til.

Vi kan godt lide at være chauffør i egen bus.
Derfor har vi valgt en CSR-strategi, der giver os indflydelse og medbestemmelse.

Vi mener ikke, og at den offentlige sektor hverken kan eller bør løfte opgaven alene.
At tage sociale og miljømæssige hensyn er med andre ord et fælles projekt.

Det er heldigvis en holdning, vi hos JCD ikke er alene om...

Bag Gestus står en række erhvervsfolk i Aalborg, som sammen har en fælles idé, og et brændende ønske om at yde en indsats for de svageste i vores egen landsdel ...give lidt igen, og ikke mindst yde velgørenhed på en anden måde, end vi traditionelt kender velgørenhed.---

 

JCD A/S støtter derud over foreningen "Café Tumlingen".
Det kan vi simpelthen ikke lade være med! Café Tumlingen er et mødested for familier, der aktuelt får eller tidligere har fået hjælp fra Familieambulatoriet. Foreningen er for tidligere og stoffrie misbrugere.
Læs mere om Cafe Tumlingen her